Warning

Maaf kalau entry disini mengandungi bahasa pasar dan bahasa campur2.. Sebab ini blog peribadi untuk mengulangkaji.

Friday, December 30, 2011

3. Numerical Differentiation

3.1 Numerical Differentiation Procedure

Ada 6 jenis Pembezaan Prosedur berangka (Numerical Differentiation Procedure).

  1. Differentiation of direct fit polynomial
  2. Differentiation of Lagrange polynomial
  3. Differentiation of divided different polynomial
  4. Differentiation of newton forward-difference polynomial
  5. Differentiation of newton-backward-difference polynomial
  6. Differentiation based on Taylor series.
2. Interpolasi and Linear Interpolasi

2.1  Interpolasi (Interpolation)

Dari post sebelum ini dalam kategori computational physics, (kesilapan dan ketaktentuan dalam komputer)
kesilapan ke-4 iaitu kesilapan permbundaran akan diatasi dengan cara interpolation (penentudalaman).

Ia adalah cara untuk menghasilkan data yang baru dalam jarak secara diskret yg dikenali sebagai titik data (data point)

Sebagai contoh,

x                    f(x)
0                     0
1                 0.8415
2                 0.9093
3                 0.1411
4               -0.7568
5               -0.9589
6               -0.2794


2.1. Linear Interpolasi (Linear Interpolation)

Seperti contoh dalam untuk menyelesaikan masaalah f(2.5) yang barada di antara 2 dan 3, f(2) = 0.9093, f(3) =  0.1411, yang hasilnya adalah 0.5252.

Biasanya linear interpolasi akan mengambil 2 titik data dan ianya akan memberi formula seperti di bawah..Contoh,

Diberi f(x) = sin x. andaikan bahawa  Xi  = 2π/4,  Xi+1 π/2 .. 


Diberi juga fi = 0.707 dan fi+1 = 1.000. Maka guna linear interpolasi untuk mendapatkan nilai f(x) di x=3π/8. Dan apakah nilai kesilapan ∆f(x)?JawapanKesilapan dan Tidak Ketentuan Dalam Komputer

1) Blunder and bad theory (Kesilapan dan teori salah)
Kesalahan dalam menaip semasa memasukkan kod atau data, maka ia akan menyebabkan  program tidak berjalan dengan sepatutnya.

2) Random error. (kesalahan rawak)
Kesalah ini disebabkan oleh situasi seperti turun naik tenaga elektrik dalam elektronik kerana disebabkan oleh bekalan elektrik, sinar kosmik, atau ada seseorang yang cabut bekalan kuasa..

3) Approximation Error. (Kesilapan penghampiran)
Kesalahan dalam memudahkan jalan kira matematik. Dalam menyelesaikan masaalah matematik, jawapan terakhir adalah hampir tapi tidak tepat dari apa yang sepatutnya seperti cara analisis (matematik biasa).


4) Roundoff error. (kesalahan permbundaran)
Sebagai contoh, dalam operasi pecahan 1/3.. Komputer akan mengeluarkan kepututsan 0.3333... dan ada pembundaran seperti 2/3 = 0.6667. Maka apabila menjalankan operasi matematik seperti 2(1/3)-(2/3), komputer akan menghasilkan,

2(1/3) - 2/3 = 2(0.333) - 0.667
                   = 0.666-0.667
                   = -0.001
Jawapan yg sepatutnya adalah 0.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...